Trekant

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Vi har forskjellige typer trekanter, a er rettvinklet, b er likebeint og c er likesidet. Enkelte trekanter er både rettvinklet og likebeinte. Figur b og c er også spissvinklede trekanter. I en likebeint trekant er to sider like lange og to vinkler like store. I en likesidet trekant er alle sidene like lange og alle vinklene 60°

Summen av alle vinklene i en trekant er alltid 180°. Arealet av en trekant er grunnlinjen multiplisert med høyden, dividert på to, eller, <math> A = \frac{Gh}{2}</math>. På figuren nedenfor er G = a.

Trekanter.gif

I en rettvinklet trekant har de to sidene som danner den rette vinkelen (a og c) navnet kateter. Den lengste siden motstående til den rette vinkelen har navnet hypotenus (b).