Symbol

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

I matematikken brukes mange forskjellige symboler. Her er noen av de mest brukte:

<math>= \quad \quad </math> er lik


<math>+ \quad \quad </math> pluss


<math> -\quad \quad </math> minus


<math>\cdot \quad \quad </math> gange


<math>: \quad \quad </math> dele


<math>\neq \quad \quad </math> forskjellig fra, ikke lik


<math> < \quad \quad </math> mindre enn


<math> >\quad \quad </math> større enn


<math> \leq \quad \quad </math> mindre enn eller lik


<math> \geq\quad \quad </math> større enn eller lik


<math> \quad \quad </math>


<math>\approx \quad \quad </math> tilnærmet lik


<math>\equiv \quad \quad </math> identisk


<math>\sqrt a \quad \quad </math> kvadratroten av a


<math>\sqrt[n] a = a^{\frac 1n} \quad \quad </math> n-te roten av a er lik a opphøyd i en over n


<math>\vee \quad \quad </math> eller


<math>\wedge \quad \quad </math> og


<math>\cap \quad \quad </math> snitt


<math>\cup \quad \quad </math> union


Ø<math> \quad \quad </math> den tomme mengde


<math>\propto \quad \quad </math> proporsjonal med


<math>\Rightarrow \quad \quad </math> implikasjon


<math>\Leftrightarrow \quad \quad </math> ekvivalens


<math> A\in B \quad \quad </math> A er element i B


<math>A \notin B \quad \quad </math> A er ikke element i B


<math>\infty \quad \quad </math> uendelig


<math>\subset \quad \quad </math> ekte delmengde


<math>\subseteq \quad \quad </math> delmengde


<math>\pm \quad \quad </math> pluss minus


<math>\perp \quad \quad </math> normalt på


<math>\parallel \quad \quad </math> paralell med


<math>|a| \quad \quad </math> absoluttverdien av a