Populasjon

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

En populasjon er en (ofte stor) samling objekter. Populasjonen kan bestå av alle typer individer som mennesker, grantrær eller ulv.

For å få kunnskap om populasjonen gjør man et utvalg (plukker ut en liten tilfeldig del av objektene, en stikkprøve) , fordi det ofte vil være for resurskrevende eller umulig å undersøke alle objektene i populasjonen.

Man ønsker altså å kunne si noe (helst noe fornuftig) om populasjonen på grunnlag av å undersøke og observere utvalget.