Kongruensavbildning

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

To figurer er kongruente dersom alle sider og alle vinkler er parvis like store. To kongruente figurer vil kunne dekke hverandre fullstendig om de plasseres oppå hverandre.

En kongruensavbildning er en avbildning som bevarer alle avstander og derved alle vinkler, og avbildningen er en figur som er kongruent med figuren i utgangspunktet.


SPEILING

Kong3.gif

Speilingen bestemmes av speilingsaksen.ROTASJON

Kong2.gif

En rotasjon er bestemt av en dreiningsvinkel v og et dreiningspunkt O.TRANSLASJON

Translasjonen eller parallellforskyvningen av punktene i planet er bestemt ved en vektor v som angir retningen og lengden av forskyvningen.

Kong1.gif


KOMBINASJONER


Alle forflyttninger av en figur i planet kan beskrives som en kombinasjon av translasjon, rotasjon og speiling.

Kong4.gif