Derivasjon-anvendelser

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Grensekostnader

En kostnadsfunksjon uttrykker hva det koster å produsere x enheter av en vare.

Grensekostnaden forteller hvor mye kostnaden øker dersom man øker produksjonen fra x enheter til x+1 enheter.

Grensekostnaden er tilnærmet lik den deriverte av kostnadsfunksjonen


Eks. 1: 
Kostnaden ved produksjon av en vare er gitt som: 
<math>K(x) = 0,002x^2 + 30x +2000, x \in [ 0, 3000] </math>
Der x er antall enheter. 
Den deriverte av K(x) er K’(x) = 0,004x + 30 
Man produseres 500 enheter og ønsker å finne økningen i kostnader når produksjonen økes til  501 enheter: 
K’(500) = 0,004 · 500 + 30 = 32 


Det vil koste ca. 32 kroner å øke produksjonen fra 500 til 501 enheter.


Kostnaden ved å produsere henholdsvis 500 og 5001 enheter er:


K(500) = 0,002 · 500 2 + 30 · 500 + 30 = 15.530kr.

K(501) = 0,002 · 501 2 + 30 · 501 + 30 = 15.562,002kr.


Man ser at nøyaktigheten ved å bruke den deriverte er god. Nøyaktigheten er størst når grafen krummer lite.


Kostnadsfunksjonen er en matematisk modell og vil trolig ikke gi det helt riktige bildet a virkeligheten. Derfor kan man bruke K’(x) når man skal finne grensekostnaden. Feilen er liten og regningen enklere.Grenseinntekter

Dersom inntekten ved salg av et produkt er I(x) der x er solgte enheter er grenseinntekten I’(x). Grenseinntekten forteller hvor mye inntektene øker når salget øker fra x til x+1 enheter.Overskudd

En virksomhets overskudd er inntekter minus kostnader.


O(x) = I(x) – K(x)


Overskuddet er størst når O’(x) = 0,


vi får:


O’(x) = I’(x) – K’(x)

O’(x) = 0

I’(x) – K’(x) = 0

I’(x) = K’(x)


Når grensekostnadene er lik grenseinntektene er overskuddet størst.


Eks. 2:

En bedrift har muligheten til å produsere 3000 enheter av et produkt. Hvor mange enheter må produseres for å maksimalisere overskuddet?


x [ 0, 3000]


Kostnadsfunksjonen er gitt som: K(x) = 0,002x2 + 30x +2000

K’(x) = 0,004x + 30

Inntektsfunksjonen er gitt som: I(x) = 0,0001x 2 + 40x

I’(x) = 0,0002x + 40


K’(x) = I’(x)

0,004x + 30 = 0,0002x + 40

x = 2632


Bedriften får størst overskudd ved å produsere 2632 enheter.
Maksimums og minimums problemer

Derivasjon er et egnet verktøy når man arbeider med maksimering eller minimering fordi den deriverte til funksjonen er null i et maksimumspunktet og minimumspunktet til funksjonen.


f’(x) = 0


gir deg alltid x verdien i et maksimums eller minimumspunkt, dersom de finnes.


Eks. 1

Du har en aluminiumsplate på en ganger to meter og ønsker å forme den til en boks med størst mulig volum.


Maksimum.png


Volumet av boksen er:


V(x) = bhl = x(20-2x)(10-2x) = x(200 – 40x – 20x +4x 2) = 4x 3 – 60x 2 +200xV’(x) = 12x 2 – 120x +200

Setter den deriverte lik null:

V’(x) = 0

12x 2 – 120x + 200 = 0


x = 2,1 (tolkning av svarene fører til at vi forkaster den andre muligheten)


Det betyr at boksen får et størst volum dersom den har en høyde på 21 cm.


Eks. 2


En bonde har en sau og 400 meter gjerde. Hun lurer på hvordan hun kan få det største arealet for sauen, ved å lage en innhegning som er firkantet.

Maksimum2.png

Løsning:Areal:

A(x) = x(200 – x) = 200x – x 2


Den deriverte av arealet:


A’(x) = 200 – 2x

Setter A’(x) = 0 og får

x = 100

Altså er det et kvadrat som gir størst areal.

Strekning, fart og akslerasjon

Et legeme tilbakelegger strekningen s i løpet av tiden t gitt ved s(t)

Legemets fart v er gitt som v(t) = s'(t)

Farten er den deriverte av strekningen.

Legemets akslerasjon a er gitt som a(t) = v'(t) = s(t)

Akslerasjonen er den deriverte av farten, dvs. den dobbelderiverte av strekningen.

Eks. 3:

En partikkel forflytter seg etter s(t) = 3,7t2

Hvor langt forflytter partikkelen seg på 6 sekunder?' s(6) = 3,7 · 62 = 133,2m


Hva er partikkelen fart etter 4 sekunder? v(t) = s'(t) = 7,4t v(4) = s'(4) =7,4 · 4 =29,6 m/s


Hvor lang tid tar det før partikkelen beveger seg med 100 m/s? v(t) = 100 m/s gir 100m/s = 7,4t, t =100/7,4 = ca. 13,5s


Hva er partikkelens akslerasjon? Er akslerasjonen konstant, eller varierer den med tiden? a(t) = v'(t) = 7,4m/s 2 Man observerer at t ikke inngår i uttrykket for akslerasjonen, hvilket betyr at den er konstant 7,4 m/s 2, gjennom hele tidsforløpet.