Normalfordeling

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Kiwi
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 7
Registrert: 24/02-2021 10:30

Hvilken formel kan man bruke for å regne ut dette?

Gjennomsnittsfarten til et tilfeldig kjøretøy på en bestemt strekning antas å være normalfordelt med forventning 80 km/t og standardavvik på 12 km/t. Vi antar uavhengighet mellom kjøretøyene.

Regn ut sannsynligheten for at et tilfeldig kjøretøy har en gjennomsnittsfart som er lavere enn 65,00km/t.

Regn ut sannsynligheten for at et tilfeldig kjøretøy har en gjennomsnittsfart som er høyere enn 67.05 km/t.

Vi undersøker gjennomsnittsfarten til 100 biler. Regn ut sannsynligheten for at gjennomsnittsfarten til disse bilene blir over 88,67 km/t.
LektorNilsen
Jacobi
Jacobi
Innlegg: 322
Registrert: 02/06-2015 15:59

Kiwi skrev:Hvilken formel kan man bruke for å regne ut dette?

Gjennomsnittsfarten til et tilfeldig kjøretøy på en bestemt strekning antas å være normalfordelt med forventning 80 km/t og standardavvik på 12 km/t. Vi antar uavhengighet mellom kjøretøyene.

Regn ut sannsynligheten for at et tilfeldig kjøretøy har en gjennomsnittsfart som er lavere enn 65,00km/t.

Regn ut sannsynligheten for at et tilfeldig kjøretøy har en gjennomsnittsfart som er høyere enn 67.05 km/t.

Vi undersøker gjennomsnittsfarten til 100 biler. Regn ut sannsynligheten for at gjennomsnittsfarten til disse bilene blir over 88,67 km/t.
La X være hastigheten som måles. Da har vi [tex]P(X<x)=P(Z\leq \frac{x-\mu }{\sigma } )[/tex], og vi bruker tabell over standard normalfordeling.
Dette kan brukes på den første situasjonen. Så må vi gjøre noen småjusteringer når vi skal finne høyere hastighet (høyere = 1 - lavere). Når vi ser på et gjennomsnitt, må vi bestemme forventning og standardavvik (standardfeil) for gjennomsnittet før vi beregner sannsynligheten.
Kiwi
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 7
Registrert: 24/02-2021 10:30

Kan du kanskje hjelpe med hvordan man finner fram til dette?

Vi undersøker gjennomsnittsfarten til 100 biler. Regn ut sannsynligheten for at gjennomsnittsfarten til disse bilene blir over 77.85 km/t
jos
Dirichlet
Dirichlet
Innlegg: 153
Registrert: 04/06-2019 12:01

Vi undersøker gjennomsnittsfarten til 100 biler. Regn ut sannsynligheten for at gjennomsnittsfarten til disse bilene blir over 88,67 km/t.

Hvis du har funnet ut av dette spørsmålet, finner du også ut av det siste spørsmålet. Den eneste forskjellen er at man nå skal finne sannsynligheten for at gjennomsnittsfarten er større enn 77.85 km/t.
geheffe
Cayley
Cayley
Innlegg: 91
Registrert: 24/05-2019 15:11
Sted: NTNU

Det var veldig mange lignende statistikkoppgaver her de siste timene, tror kanskje det er lurt om vi venter med å svare til i ettermiddag
[tex]\pi \approx e \approx 2[/tex]
Svar