Funksjoner 1T

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Moderatorer: Aleks855, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa, DennisChristensen, Emilga

Svar
linahan03

For en bestemt type vindmølle er den årlige produksjonen av elektrisk energi gitt ved
E(x)=0,20∙x^1,8
Her står E(x) for den årlige produksjonen målt i kWh, og x for vingelengden målt i cm.
A) Bestem den årlige produksjonen fra en vindmølle med vingelengde 40 cm.
B) Hva må vingelengden være for at den årlige produksjonen skal være 200 kWh?
C) Hvis vi øker vingelengden med 20%, hvor mange prosent øker den årlige produksjonen med?
Svar