Funksjoner 1T

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Moderatorer: Aleks855, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa, DennisChristensen, Emilga

Svar
linahan03

Vi har gitt til eksponentialfunksjoner, f(x)=a_1∙〖b_1〗^x og g(x)=a_2∙〖b_2〗^x.
Hva kan vi si om grafene til f og g når vi får oppgitt at a_1>a_2 og b_1<b_2?
Svar