Side 1 av 1

Hvordan finner jeg ligningsverdi av flere boliger

InnleggSkrevet: 16/03-2019 16:35
Kristoffer_Kjeldsmo
Hei. :D

Eg strever litt med å rekne ut ei oppgåve i skulen. Her er det ein del ulike ting som skal inkluderes. Oppgava mi lyder som følgjande:

"Per har investert i kjøp av 3 boliger, hvorav han selv bor i den ene. Boligenes markedsverdi er som følger:

Primærbolig: 2,5 millioner kroner.
Sekundærbolig A: 2,8 millioner kroner.
Sekundærbolig B: 3 millioner kroner.

Likningsverdien er 25 prosent av primærboligens markedsverdi, og 90 prosent for sekundærboligene. Formuesskatten utregnes i henhold til likningsverdi og fastsettes til 0,85 prosent av Per sin sin samlede formue. Med et bunnfradrag på 1 million kroner, hva må Per betale i formuesskatt i 2019? Oppgaven forutsetter at Per sine boliger er fullt nedbetalt. "


Eg har prøvd å sette opp et reknestykke, men vet ikkje om det blir rett. Kan noken sjekke at tallene mine stemmer?

Formue på Per sitt eige hus: 2 500 000 kr x 0,25 = 625 000 kr
Formue på Pers bolig nummer 2: 3 000 000 kr x 0,9 = 2 700 000 kr
Formue på Pers bolig nummer 3: 2 800 000 x 0,9 = 2 520 000 kroner

Totalformue er 5 845 000 kroner.

Eg trekker fra 1 million og får 4 845 000 kroner, der eg multipliserer med 0,0085 og får 41182,5 kroner. Blir det riktig?

Eller er fradraget knytta til sjølve beløpet? Til dømes at Per må ha over 1 million i formuesskatt for at han skal byrja å betala? Fann noko informasjon om eigedomsskatt her, men dei nemner ikkje korleis fradraget skal kalkulerast.