Side 1 av 1

matte 1 ligning

InnleggSkrevet: 25/02-2019 19:19
Gjest
s´(x) = [tex]\frac{2x-5}{\sqrt{2x^{2}-10x+25}}[/tex] , hvordan skal jeg gå frem for å løse denne slik at s´(x)=0?

Re: matte 1 ligning

InnleggSkrevet: 25/02-2019 19:26
Aleks855
En brøk er 0 når telleren er 0, og nevneren IKKE er 0.