Side 1 av 1

Nyttårsnøtt på R2-nivå

InnleggSkrevet: 30/12-2018 14:17
Mattegjest
Parallellepipedet ABCDEFGH er bestemt av [tex]\overrightarrow{a}[/tex] = [tex]\overrightarrow{AB}[/tex] ,

[tex]\overrightarrow{b}[/tex] = [tex]\overrightarrow{AD}[/tex] og [tex]\overrightarrow{c}[/tex] = [tex]\overrightarrow{AE}[/tex]. Sett [tex]\left | \overrightarrow{a} \right |[/tex] = 6 , [tex]\left | \overrightarrow{b} \right |[/tex] = 10 ,
[tex]\left | \overrightarrow{c} \right |[/tex] = 4 , ([tex]\overrightarrow{a}[/tex] , [tex]\overrightarrow{b}[/tex]) = 120[tex]^{0}[/tex], ([tex]\overrightarrow{b}[/tex] , [tex]\overrightarrow{c}[/tex] ) = 60[tex]^{0}[/tex] og

([tex]\overrightarrow{c}[/tex] , [tex]\overrightarrow{a}[/tex] ) = 120[tex]^{0}[/tex].

Rekn ut volumet av parallellepipedet.

Kjelde: Erstad , Bjørnsgård og Bie Lorentzen.

Oppgavesamling i matematikk 3MN , Aschehoug Forlag , Oslo 1980