Side 3 av 3

Re: TeX-videoer

Lagt inn: 07/10-2017 19:39
av Aleks855
Her er videoene så langt:

1 - Brøk og potens: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... otens-1426
2 - Røtter og abc-formelen: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... melen-1427
3 - Likheter, ulikheter, kongruens: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... ruens-1428
4 - Grenseverdi, derivasjon, noen spesielle tegn: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... asjon-1429

Re: TeX-videoer

Lagt inn: 07/10-2017 21:01
av Gustav
Aleks855 skrev:Her er videoene så langt:

1 - Brøk og potens: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... otens-1426
2 - Røtter og abc-formelen: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... melen-1427
3 - Likheter, ulikheter, kongruens: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... ruens-1428
4 - Grenseverdi, derivasjon, noen spesielle tegn: http://udl.no/v/alt-annet/grunnleggende ... asjon-1429
Bra saker!

Edit: rm i mathrm står for "roman" tror jeg

Re: TeX-videoer

Lagt inn: 07/10-2017 21:41
av Aleks855
Ah, det gir mening ja. Legger inn en annotasjon på det.

Re: TeX-videoer

Lagt inn: 07/10-2017 22:37
av Gustav
Forslag til flere videoer:

- inverse trig.funksjoner, $\arcsin x$, $\sin^{-1} x$,

Kode: Velg alt

$\arcsin x$, $\sin^{-1} x$
- logaritmer, $\log x$, $\log_3 x$, $\ln x$,

Kode: Velg alt

$\log x$, $\log_3 x$, $\ln x$
- vanlige tallmengder, $\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}$,

Kode: Velg alt

$\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}$
- mengder, $\{p_1, p_2\}$ og $\mathbb{N}\setminus \{5\}$,

Kode: Velg alt

$\{p_1, p_2\}$ og $\mathbb{N}\setminus \{5\}$
- vektorer, $\vec{r}=\langle 1,2\rangle$,

Kode: Velg alt

$\vec{r}=\langle 1,2\rangle$
- integraler, $\int_a^b$, $\iint$, $\iiint$, $\oint_L$,

Kode: Velg alt

$\int_a^b$, $\iint$, $\iiint$, $\oint_L$
- sum og produkt, $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$, $\prod_i a_i$,

Kode: Velg alt

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$, $\prod_i a_i$
- matriser, $\pmatrix{1 & 2 \\ 3 & 4}$,

Kode: Velg alt

$\pmatrix{1 & 2 \\ 3 & 4}$ 
- determinant, $\det A$,

Kode: Velg alt

$\det A$
- caser

$f(x) = \left\{\begin{array}{lr}
0, & \text{for } x<0\\
x^2, & \text{for } 0\leq x<1\\
1, & \text{for } 1\leq x
\end{array}\right\} $,

Kode: Velg alt

$f(x) = \left\{\begin{array}{lr}
    0, & \text{for } x<0\\
    x^2, & \text{for } 0\leq x<1\\
    1, & \text{for } 1\leq x
    \end{array}\right\} $
- utstrykninger, $\frac{\cancel{2}\cdot 3}{\cancel{2}\cdot 5}$,

Kode: Velg alt

$\frac{\cancel{2}\cdot 3}{\cancel{2}\cdot 5}$
- ulike typer piler, $\Leftarrow$, $\Leftrightarrow$, $\longleftarrow$,

Kode: Velg alt

$\Leftarrow$, $\Leftrightarrow$, $\longleftarrow$
- funksjonsdefinsjon, $f:A\to B$,

Kode: Velg alt

$f:A\to B$
- funksjonskomposisjon, $f\circ g $,

Kode: Velg alt

$f\circ g $
- mellomrom, $x\quad y$ , $x\qquad y$,

Kode: Velg alt

$x\quad y$ , $x\qquad y$
- over- og undertekst, $\mathcal{A}\overset{x\to\infty} {\longrightarrow}\underset{c}{\mathcal{B}}$
,

Kode: Velg alt

$\mathcal{A}\overset{x\to\infty} {\longrightarrow}\underset{c}{\mathcal{B}}$
- kvantorer, $\exists$, $\not \exists $, $\forall$, $\in$, $\not \in$,

Kode: Velg alt

$\exists$, $\not \exists $, $\forall$, $\in$, $\not \in$
- komplekskonjugert, $\overline{z}$,

Kode: Velg alt

$\overline{z}$
- vinkler, $\angle ABC$, $\sphericalangle ABC$, $\measuredangle ABC$, $90^\circ$,

Kode: Velg alt

$\angle ABC$, $\sphericalangle ABC$, $\measuredangle ABC$, $90^\circ$
- normale og parallelle linjer, $A\perp B$, $A\parallel B$,

Kode: Velg alt

$A\perp B$, $A\parallel B$
- union og snitt, $\cup$, $\cap$,

Kode: Velg alt

$\cup$, $\cap$

Re: TeX-videoer

Lagt inn: 07/10-2017 23:45
av Aleks855
Utmerket! Det er vanskelig å komme på alt selv, men alt det der gir mening.

Sort sett alt det der er ting folk kommer innom forumet med, og prøver å formidle uten TeX. Kan være greit å ha videoer å henvise til, så de kan formattere det på egen hånd.