B-3.3

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

B-3.3

Innlegg CamillaLebora » 31/05-2020 15:07

Et romskip har konstant fart. en astronaut har gått ut av romskipet og oppholder seg 100 m bak romskipet. Astronauten er i ro i forhold til romskipet. medregnet utstyr har astronauten massen 125 kg. for å vende tilbake til romskipet bruker astronauten en gasspistol som på 5.0 sekunder sender ut 0.20 kg gass rett bakover i forhold til romskipet. vi regner at gassen hele tiden har farten 500 m/s i forhold til romskipet, og at astronauten med utstyr har konstant masse.
a. Hvor stor kraft virker på astronauten i den tiden han bruker gasspistol?
Her så fikk jeg at kraften ble 20N
b. Hvor lang tid bruker han på å nå tilbake til romskipet?
Her så regnet jeg ut slikt:
(M-m)ΔV=mu
ΔV= mu/(M-m) -> ΔV=0.8012m/s
t=s/v og fikk at tiden ble 124.8 s men fasiten sier at tiden skal være 127.5 sekunder.
Hvor og hva har jeg regnet feil? Skjønner ikke helt
CamillaLebora offline
Noether
Noether
Innlegg: 38
Registrert: 11/04-2020 16:14

Re: B-3.3

Innlegg Fysikkgjest » 31/05-2020 19:24

Punkt b :

Krafta( F ) på astronauten er 20 N medan pistolen spyr ut gass ( jamfør svaret under punkt a )

I dette tidsromet opplever astronauten ein konstant akselerasjon

a = [tex]\frac{F}{m}[/tex] = [tex]\frac{20}{125}[/tex] m/s[tex]^{2}[/tex] = 0.16 m/s[tex]^{2}[/tex] ( N. 2. lov )

Forflyttinga ( mot romskipet ) s = [tex]\frac{1}{2}[/tex] a t[tex]^{2}[/tex] = 0.5[tex]\cdot[/tex]0.16[tex]\cdot[/tex]5[tex]^{2}[/tex] m = 2 m

Når gasstraumen opphøyrer , opphøyrer også krafta F . På dette tidspunktet er han 98 meter bak romskipet.

Frå no av held han fram med konstant fart ( jamfør N. 1. lov )

Farta v = a [tex]\cdot[/tex] t = 0.16 m/s[tex]^{2}[/tex] [tex]\cdot[/tex] 5 s = 0.8 m/s

Tida som går med til å tilbakelegge 98 meter: t = [tex]\frac{s}{v}[/tex] = [tex]\frac{98}{0.8}[/tex]s = 122.5 sekund

Samla tid : ( 5 + 122.5 ) s = 127.5 s
Fysikkgjest offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 14 gjester