Side 1 av 1

1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 27/05-2020 20:57
CamillaLebora
Et fly stiger bratt oppover slik at fartsretningen en stund danner 45 grader med horisontalplanet. Akselerasjonen er da 8.5 m/s^2. Piloten har masse 75 kg. Finn kraften (størrelse og retning) som virker på piloten fra setet.

Da brukte jeg at summen av ΣF =ma og ΣF = G - kraften fra stolen
Kraften fra stolen = ma+G og da fikk jeg at kraften fra stolen er 1373.25 som er nærme 1.4 kN, men svaret skal bli 1.3kN.
Hvordan løser jeg hva kraften og hvordan finner jeg retningen?

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 28/05-2020 06:35
Fysikkgjest
Hugs at tyngda [tex]\overrightarrow{G}[/tex] peikar nedover i vertikalretninga , medan kraftsummen [tex]\overrightarrow{F_{res}}[/tex] dannar 45[tex]^{0}[/tex] med horisontalretninga.
Det betyr at vi må summere kreftene vektorielt for å finne krafta [tex]\overrightarrow{F}[/tex] som verkar på piloten frå
flysetet.

Da får vi

( * ) [tex]\overrightarrow{F_{res}}[/tex] = [tex]\overrightarrow{F}[/tex] + [tex]\overrightarrow{G}[/tex]

Framstiller ( * ) i eit vektorbilde. Da ser vi at vektorsetett { [tex]\overrightarrow{F_{res}}[/tex] , [tex]\overrightarrow{G}[/tex] , [tex]\overrightarrow{F}[/tex] } dannar ein trekant der vinkelen mellom [tex]\left | \overrightarrow{F_{res}} \right |[/tex] og [tex]\left | \overrightarrow{G} \right |[/tex] er 135[tex]^{0}[/tex] .
Når denne presentasjonen er på plass, kan vi finne [tex]\left | \overrightarrow{F} \right |[/tex] ved å bruke cosinussetninga:

F[tex]^{2}[/tex] = ( F[tex]_{res}[/tex] )[tex]^{2}[/tex] + G[tex]^{2}[/tex] - 2 [tex]\cdot[/tex] F[tex]_{res}[/tex] [tex]\cdot[/tex] G [tex]\cdot[/tex] cos135[tex]^{0}[/tex]

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 29/05-2020 16:26
Fysikkgjest
Kom du i mål ?

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 30/05-2020 11:43
CamillaLebora
Fysikkgjest skrev:Kom du i mål ?

Nei, jeg får fremdeles 1371N

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 30/05-2020 11:44
CamillaLebora
CamillaLebora skrev:
Fysikkgjest skrev:Kom du i mål ?

Nei, jeg får fremdeles 1371N

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 30/05-2020 14:01
josi
Står din CAS på radianer? Prøv i så fall å skifte til grader.

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 30/05-2020 14:02
Fysikkgjest
Feil i inndata: Når du skriv cos( 135 ) , oppfattar CAS dette som absolutt vinkelmål( radianar ). For å gi rett info
til programmet , må du oppgi vinkelmålet i grader . Da brukar vi denne skrivemåten: cos( 135[tex]^{0}[/tex] )

OBS! For å få fram gradteiknet( [tex]^{0}[/tex] ) i CAS-kommandoen , trykkjer vi alt - o .

Mvh

Fysikkgjest

Re: 1.123 fysikk 2

InnleggSkrevet: 30/05-2020 21:26
CamillaLebora
Fysikkgjest skrev:Feil i inndata: Når du skriv cos( 135 ) , oppfattar CAS dette som absolutt vinkelmål( radianar ). For å gi rett info
til programmet , må du oppgi vinkelmålet i grader . Da brukar vi denne skrivemåten: cos( 135[tex]^{0}[/tex] )

OBS! For å få fram gradteiknet( [tex]^{0}[/tex] ) i CAS-kommandoen , trykkjer vi alt - o .

Mvh

Fysikkgjest


Hadde helt glemt det med radianer, fikk det til nå. Tusen takk