Side 1 av 1

Titrering kjemi

InnleggSkrevet: 13/03-2020 12:47
test1
50 mL 0,0426 mol/L HClO ble titrert med 0,1028 mol/L NaOH.

1) Beregn pH i titrerkolben ved ekvivalenspunktet.

2) Hvilken indikator ville du anbefale for denne titreringen?

Re: Titrering kjemi

InnleggSkrevet: 13/03-2020 15:33
Janhaa
test1 skrev:50 mL 0,0426 mol/L HClO ble titrert med 0,1028 mol/L NaOH.

1) Beregn pH i titrerkolben ved ekvivalenspunktet.

2) Hvilken indikator ville du anbefale for denne titreringen?

HClO + NaOH => NaClO + H2O

der dannes ei svak base i ekviv. pkt.:

[tex]ClO^-+H_2O<=>HClO+OH^-,\,\,\,K_b[/tex]

[tex][ClO^-]=\frac{2,13\,mmol}{70,72\,ml}=0,030\,M[/tex]

[tex]pOH=0,5(pK_b-\lg(0,03))=4\\ pH = 10[/tex]