Side 1 av 1

Fysikk

InnleggSkrevet: 26/09-2019 23:02
Gjest
Jeg har en fysikkoppgave jeg ikke klarer å løse på egenhånd. Noen som klarer denne?

Et fly med massen 20 tonn skal kunne starte innenfor en lengde på 1,0 km. Flyet trenger farten 58 m/s for å lette. For enkelhets skyld regner vi at luftmotstand og friksjonskraft under akselerasjonen til sammen er konstant og lik 7 kN. Hvor stor kraft må flymotorene yte?

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 27/09-2019 13:51
Fysikksvar
Løysingsstrategi:

1) Finn akselerasjonen( a ) til flyet. Formel: 2 a s = v[tex]^{2}[/tex] - v[tex]_{0}[/tex][tex]^{2}[/tex]
2) Bruk kraftlova ( F[tex]_{res}[/tex] = m a ) for å finne den krafta ( K ) flymotorane yter.
Hint: F[tex]_{res}[/tex] = K - L ( luftmotstand og andre friksjonskrefter )

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 27/09-2019 21:50
Gjest
Fysikksvar skrev:Løysingsstrategi:

1) Finn akselerasjonen( a ) til flyet. Formel: 2 a s = v[tex]^{2}[/tex] - v[tex]_{0}[/tex][tex]^{2}[/tex]
2) Bruk kraftlova ( F[tex]_{res}[/tex] = m a ) for å finne den krafta ( K ) flymotorane yter.
Hint: F[tex]_{res}[/tex] = K - L ( luftmotstand og andre friksjonskrefter )Du mener vel Fres = K + L ?

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 28/09-2019 05:49
Fysikksvar
F[tex]_{res}[/tex] ( kraftsummen ) = krafta som akselererer flyet. Hugs at luftmotstanden( L ) verkar mot rørsleretninga.

Krafta ( K ) frå flymotorane ( eigentleg kvilefriksjonen frå underlaget ( rullebanen ) ) må vinne over luftmotstanden for
at flykroppen skal akselerere.

Derfor: F[tex]_{res}[/tex] = K - L

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 28/09-2019 16:50
Gjest
Krafta flymotorene må yte er lik 20 tonn • 57m/s – 7kN ?

Det blir helt feil.

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 28/09-2019 20:17
josi
58m/s er farten flyet trenger for å lette. Det er ikke akselerasjonen.

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 28/09-2019 20:19
josi
Vel, 57m/s.

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 29/09-2019 09:36
Fysikksvar
Først må du finne akselerasjonen( a ) slik Josi antyder:

Den "tidlause" veglikninga gir

a = [tex]\frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2s}[/tex] = [tex]\frac{58^{2} - 0^{2}}{2\cdot 1000}[/tex] [tex]\frac{m}{s^{2}}[/tex] = 1.682 [tex]\frac{m}{s^{2}}[/tex]

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 29/09-2019 11:09
Gjest
josi skrev:58m/s er farten flyet trenger for å lette. Det er ikke akselerasjonen.Det gikk litt fort i svingene for meg! Men mener dere at svaret skal bli ca 40kN, 32kN eller 25kN?

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 29/09-2019 11:38
Fysikksvar
K = m a + L [tex]\approx[/tex] 41 kN

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 29/09-2019 15:30
Gjest
Fysikksvar skrev:K = m a + L [tex]\approx[/tex] 41 kN


Nå endra du til pluss. Det var jo det jeg sa til å begynne med!

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 29/09-2019 16:14
Fysikksvar
Kraftlova ( N. 2. lov ) gir

F[tex]_{res}[/tex] = K - L = m a [tex]\Rightarrow[/tex] K = m a + L ( Forstått ? )