Uorganisk kvalitativ analyse

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Honning
Noether
Noether
Innlegg: 33
Registrert: 13/05-2020 11:44

Så! Jeg så frem til dette kapittelet, men hittil synes jeg det er det vanskeligste i boka. Læreren vår har gitt oss noen påvisninger vi skal pugge, men jeg ser lærere på youtube gi andre. Satser derfor for å lære meg mange, men hittil er ting litt kaotisk. Blir superglad om noen kan oppklare noen spørsmål fra meg!

- Rekkefølge påvisninger
Jeg leser at rekkefølgen skal være 1) forprøver 2) påvisning av anioner 3) kationer. Men, vi har fått en del eksempler på direkte påvisning av kationer (dvs ikke serie - eller paralellanalyse - f.eks Ni+ i dimetylglyoksin). Hvor skal disse inn? I kollokviegruppa tror vi at dette kan gå under forprøver, men vi er usikre. Uansett - hva blir riktig rekkefølge? Trenger vi de direkte påvisningene av kationer? Ser dem ikke i boka.

-Påvisning av kationer
Dette gjøres vanligvis med paralellanalyse eller serieanalyse?

-Fellingsabeller
Dette er kanskje det mest forvirrende. Vi har fått utdelt et par tabeller, og har tabellen i formelheftet i tillegg. Disse viser kationer vertikalt, men hva er i den horisontale kolonnen? Feks HCl, NH3, KI, dimetylglyoksin. Er dette bare mange ulike ting som er satt inn fordi de påviser kationer, eller er de også ioner?

OG! Vi sitter med denne oppgaven, og blir ikke kloke på den:

Bilde

Forprøver: Vi tenker at saltet kan være Fe 2+, Ni 2+, Cu 2+, og Fe(NO3)3 x 9H2O (grønne) ELLER Na+, K+, NH3+ Ba 2+, Ca 2+, Pb 2+, Ag + eller Zn 2+ (hvite)

Men ingen flamme så da tenker vi

Fe 2+, Ni 2+, Fe(NO3)3 x 9H2O, Ag+ eller Zn2+

Vi utelukker Cl- og Br- pga ingen utslag på magnesiastift.

Men så!
- Reagerer ikke med NH3. Dvs det kan være Ag+ fordi Ba+ og Ca+ som er resten som ikke reagerer med NH3 skulle gitt flamme på flammeprøve.

- Hvit felling med KSCN. Passer fremdeles med Ag+.

- Hvit felling med HCL, løser seg i NH3: stemmer også med Ag+

. Rødt bunnfall med dimetylglyoksim: i min tabell står det at kun Ni2+ og Fe2+ reagerer slik. men, disse er jo kationer OG de kan egentlig ikke være der?
Og jeg har ikke funnet noen anioner. Hvordan gjør man det?

Svaret er uansett Ag+ som vi fant, og nikkel. Men, nikkel feller jo med NH3 og blir grønt?? Det står at det ikke skal reagere. Det står at NO3-. Hvordan fant de det?
Kjemigjest

Info frå forprøver:

1) Ingen reaksjon med flammetest tyder på at vi kan utelukke alkalisalt og jordalkalisalt( hovedgruppe I og II )

2) Luktfri analysesubstans tyder på at vi kan utelukke ammoniumsalt då desse har ei skarp stikkande lukt.

3) Vassløyselege grønkvite krystallar indikerer Ni-salt samt Ag-salt eller Pb-salt.

Info frå vidare undersøkingar:

1) Ingen synleg reaksjon med 6 M NH[tex]_{3}[/tex] viser at vi kan utelukke Cu(II)-salt ettersom Cu[tex]^{2+}[/tex]( aq)
lagar eit sterkt blåfarga kompleks saman med NH[tex]_{3}[/tex].

2) Kvitt b.f. med KSCN styrkjer mistanken om nærver av Ag[tex]^{+}[/tex] eller Pb[tex]^{2+}[/tex].

3) Kvitt b.f. med HCl som løyser seg i NH[tex]_{3}[/tex] gir ein sterk indikasjon på Ag[tex]^{+}[/tex] ( PbCl[tex]_{2}[/tex]( s ) løyser seg ikkje i 6 M NH[tex]_{3}[/tex] under danning av kompleksion )

4) Kraftig raudt b.f. med dimetylglyoksim viser nærver av Ni[tex]^{2+}[/tex] ( ingen andre metallion reag. med
dimetylglyoksim på denne måten )
Honning
Noether
Noether
Innlegg: 33
Registrert: 13/05-2020 11:44

Ja, ikkesant..

Men jeg sliter med metodikken: finnes det ingen standardisert fremgangsmåte? Boka sier forprøver - anioner - kationer, men dette gjenspeiler seg ikke i oppgavene. Det er også vanskelig å vite hva man må vite: jeg satt meg ned for å pugge alle påvisningene, men det går jo ikke..

Et spørsmål til forklaringen din: Du sier at Ni+ er den eneste som reagerer slik med dimetylglyoksin. Men om det er nikkel der, hvorfor felte ikke denne med NH3 og ble grønt? Det står at det skal skje i tabellen, men i følge boka var det ingen reaksjon.
Bir66
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 18
Registrert: 27/10-2021 20:12

Honning skrev: 28/09-2020 10:43 Ja, ikkesant..

Men jeg sliter med metodikken: finnes det ingen standardisert fremgangsmåte? Boka sier forprøver - anioner - kationer, men dette gjenspeiler seg ikke i oppgavene. Det er også vanskelig å vite hva man må vite: jeg satt meg ned for å pugge alle påvisningene, men det går jo ikke..

Et spørsmål til forklaringen din: Du sier at Ni+ er den eneste som reagerer slik med dimetylglyoksin. Men om det er nikkel der, hvorfor felte ikke denne med NH3 og ble grønt? Det står at det skal skje i tabellen, men i følge boka var det ingen reaksjon.
fant du svaret på det? lurer på akkurat det samme.
Mattebruker
Dirichlet
Dirichlet
Innlegg: 198
Registrert: 26/02-2021 21:28

Lakseraudt b.f. med dimetylglyoksim er heilt karakteristisk for Ni[tex]^{2+}[/tex] - ionet. Da blir det litt uinteressant at same ionet ( Ni[tex]^{2+}[/tex] ) ikkje responderer på NH[tex]_{3}[/tex] .
Vidare: Kvitt b.f. med HCl som løyser seg i 5 M NH[tex]_{3}[/tex] er heilt karakteristisk for Ag[tex]^{+}[/tex]( aq ).

Konklusjon: Analyseprøva inneheld nikkel (Ni[tex]^{2+}[/tex]) og sølv(Ag[tex]^{+}[/tex]).
Svar