Side 1 av 1

1st order nonlinear ODE 2

InnleggSkrevet: 17/08-2019 18:42
Janhaa
Løs den ikke-lineære ODE under:

[tex]y'=\frac{y}{x+x^2y^2}[/tex]