Side 2 av 5

InnleggSkrevet: 17/12-2010 18:56
sEirik
Du er nok inne på noe her!

Klokkeren vet alderen på presten.
Altså må presten ha en alder som gjør at kun én løsning er mulig.

Vet ikke om dette her kan føre fram, men; prøv å løse oppgaven med sandwich-metoden. Hva er den laveste alderen presten kan ha? Hva er den høyeste alderen presten kan ha? Er disse to identiske?

InnleggSkrevet: 17/12-2010 18:57
skf95
Gjort det, tror alle alternativ er:

10 49 5
7 7 50
25 49 2
7 10 35
1225 2 1 (lite sannsynlig)
2450 1 1 (enda mindre sannsynlig)
305 7 1
245 10 1
175 14 1
175 7 2

og mange mange fler

InnleggSkrevet: 17/12-2010 18:58
sEirik
Husk at presten ikke kan være eldre enn 67 år. For det er pensjonsalderen.

InnleggSkrevet: 17/12-2010 19:02
skf95
Likte tanken der med pensjonistalder!!! Det er jo en julenøtt!!:PP

Kan dessverre ikke denne "sandwich" greia di...?

InnleggSkrevet: 17/12-2010 19:11
sEirik
Sandwich:

13*13*13 = 2197
14*14*14 = 2744

Altså må gjennomsnittsalderen være mellom 13 og 14 år.
Presten må være minst 14 år gammel.

Hvis vi tar pensjonsalderen for god fisk, så må presten være maks 67 år.

Det betyr at presten er mellom 14 og 67 år gammel.

Da har vi en sandwich med 14 i bunn og 67 i topp, og ganske stor plass i mellom. Men løsningen finnes mellom der en plass. Så gjelder det å mose sandwichen sammen.... 20 og 60, 30 og 50 osv, helt til det er f.eks. 46 og 46. Og når det er det samme tallet oppe og nede, så vet du at det er det som er løsningen. Det er sandwich-metoden.

Så må du finne et måte å presse sammen sandwichen på, ved å øke det som er minimum, og minske det som er maksimum. Dette er jo først og fremst en måte å tenke på. Men når minimum er det samme som maksimum, så er det jo det som er svaret.

InnleggSkrevet: 17/12-2010 19:20
skf95
En framgangsmåtestrategi altså:)

InnleggSkrevet: 17/12-2010 19:21
sEirik
Hvis vi tar utgangspunkt i de løsningene du kom med;
Vi stryker alle som gir løsninger med alder større enn 67.

10 49 5, sum = 64
7 7 50, sum = 64
(25 49 2 , sum = 76)
(7 10 35, sum = 52)

Her er det ett par, det er de to øverste. Klokkeren har regnet ut at det er disse to løsningene som går an. Men han vet ikke hvem av dem. Han vet prestens alder.

Prøv sandwich!

InnleggSkrevet: 17/12-2010 19:31
skf95
Da forstår jeg ikke hvorfor det bare er disse som da går ann? hvorfor ikke 7 10 35 år?

InnleggSkrevet: 17/12-2010 20:21
sEirik
7 + 10 + 35 = 52.

Klokkeren kjenner sin egen alder. Han kan gange sin alder med 2, og så kan han finne alle løsningene som gjør at summen blir dette. Men for at klokkeren skal være usikker, må det finnes flere enn 1 løsning der summen blir det dobbelte av hans alder.
Altså må det finnes flere kombinasjoner som gir samme sum.

Nå antar vi at det er bare én kombinasjon som gir 52 til sum.
Hvis klokkeren hadde vært 26 år gammel, kunne han ha gitt svaret med en gang, fordi det bare finnes én løsning. Dette prinsippet gjelder for alle summene der det bare finnes én kombinasjon som passer.

Klarer du å finne en annen kombinasjon som gir 52 som sum? I så fall har du en annen mulighet å ta hensyn til der. Utfordringen din er nå å se om du finner alle kombinasjoner som har samme sum.

InnleggSkrevet: 17/12-2010 20:49
skf95
Åja sef. det var jo det jeg nevnte i stad.

InnleggSkrevet: 17/12-2010 21:00
Gommle
Mathematica:
Kode: Merk alt
Reduce[ {a b c == 2450, a + b + c == 2*k, p > a, p > b, p > c, p > k,
  a > 0, b > 0, k > 0, p > 0, p < 27}, {a, b, c}, Integers]

InnleggSkrevet: 17/12-2010 21:03
skf95
Den forstod jeg jo alt av:PP ????????

InnleggSkrevet: 17/12-2010 21:08
Gommle
Reduce er en funksjon i programmet Mathematica som løser systemer av ligninger og ulikheter. I dette tilfellet spytter den ut svaret.

Du kan også putte det inn på http://www.wolframalpha.com/

Om du prøver fjerner betingelsene om at presten er eldst ser du at du får flere svar.

Rettelse:
Kode: Merk alt
Reduce[ {a b c == 2450, a + b + c == 2*k, p > a, p > b, p > c, p > k,
  a > 0, b > 0, k > 0, p > 0, p < 27, c > b, b > a}, {a, b,
  c}, Integers]

InnleggSkrevet: 17/12-2010 21:50
skf95
Noen som også tror de har svaret da?

InnleggSkrevet: 17/12-2010 21:51
Gommle
Jeg tror flere her har svaret, men vi vil jo ikke si det rett ut heller :p