Side 1 av 1

Geogebra, små frustrert

Lagt inn: 09/04-2021 08:27
av Sondreaas
Hei,
Jeg går teknisk fagskole, så det er ikke sikkert denne ligger i rett forum. Jeg har gjort det bra i realfag, men har ikke fått fokusert så mye på Geogebra, det viste seg å være dumt. Jeg ble tatt på senga når vi fikk denne innleveringen utdelt, og har satt enorm pris på om noen kunne hjulpet meg litt i gang med denne. Jeg har kommet såpass langt at jeg får tegnet grafen i Geogebra ved å trykke inn funksjonen, men kommer ikke så mye lengre enn det.

Håper dere kan ta dere tid til å hjelpe meg litt. Gi meg tips til hvordan jeg skal finne ut av vannforbruk osv.

Et kraftverk har målt vannforbruket, det vil si hvor mye vann som slippes gjennom turbinene hvert sekund.
For tidsrommet fra 1. desember ett år til 1.september neste år er dette vannforbruket tilnærmet gitt ved funksjonen f, der: f(x)= 0,11x^3 - 1,2x^2 + 2x +11 Df=[-1,8]
Her er vannforbruket målt i kubikkmeter pr sekund (m3/s), og x er antall måneder regnet fra 1. januar.
Det vil si at -1 er resultatet av målingen 1. desember, 0 er resultatet 1. januar 1 er resultatet 1. februar, og så videre.
a)Tegn grafen til funksjonen f(x) Angi definisjonsmengde og verdimengde.
b)Når på året er vannforbruket minst? Hvor mange kubikkmeter vann slippes da gjennom turbinene per sekund?
c)Hvor stort var vannforbruket 1. august?

Re: Geogebra, små frustrert

Lagt inn: 09/04-2021 12:10
av Emilga
Sondreaas skrev: a)Tegn grafen til funksjonen f(x) Angi definisjonsmengde og verdimengde.
b)Når på året er vannforbruket minst? Hvor mange kubikkmeter vann slippes da gjennom turbinene per sekund?
c)Hvor stort var vannforbruket 1. august?
a) Definisjonsmengden er de x-verdiene vi har tegnet grafen for, dvs. $[-1,8]$. Verdimengden er de y-verdiene vi får ut, dvs. $[3.48, 11.91]$, som betyr at vi får ut alle verdiene fra og med $3.48$ til og med $11.91$.
b) Vi ser at vannforbruket er minst i bunnpunktet B, som gir en x-verdi på $x = 6.31$ som da tilsvarer litt ut i Juli.
c) 1. August tilsvarer $x=7$, som gir oss $f(7) = 3.93$ kubikkmeter per sekund.

2021-04-09 12_02_22-.png
2021-04-09 12_02_22-.png (123.03 kiB) Vist 885 ganger

Re: Geogebra, små frustrert

Lagt inn: 26/04-2021 20:20
av Sondreaas
Takk for hjelpen:-)