Priselastisitet

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Incognito1991

Oppgave 2
Etterspørselen etter et gode x er gitt ved x = f (p) = 1 , der p er prisen per enhet av godet og x p
er antall etterspurte enheter av godet.
(a) Regn ut priselastisiteten E p , og gi en økonomisk tolkning av resultatet.
(b) Avgjør for hvilken verdi av p salgsinntektene maksimeres.

Får ikke helt til å skjønne hvordan denne oppgaven skal regnes ut?
Svar