Side 1 av 1

Integral

InnleggSkrevet: 18/06-2020 10:37
Gjest33
Beregn integralene:

1. [tex]\int (5x-3x^2)dx[/tex]

2. f(x) = [tex]\int[/tex]4xe^x^2dx

Noen som kan hjelpe?

Re: Integral

InnleggSkrevet: 18/06-2020 10:49
Janhaa
Gjest33 skrev:Beregn integralene:

1. [tex]\int (5x-3x^2)dx[/tex]

2. [tex]\int 4x e^{x^2} dx[/tex]

Noen som kan hjelpe?

2.
[tex]u=x^2[/tex]
[tex]du = 2x \,dx[/tex]
[tex]2 du = 4x \,dx[/tex]

[tex]I_2 = 2\int e^u\,du = 2e^u + c = 2e^{x^2}+c[/tex]