Side 1 av 1

simultan sannsynlighetstetthet

InnleggSkrevet: 07/06-2020 17:10
Gjest
De to kontinuerlige stokastiske variablene X og Y har simultan sannsynlighetstetthet

f(x,y) =[tex]\frac{3}{28}[/tex]x(x + y) når 0 ≤ x ≤ 2 og 0 ≤ y ≤ 2
0 ellers.

Finn sannsynlighetstettheten til U = X +Y . (Vink: Finn først den simultane tettheten til U og V , der U = X + Y og V = X.)

Har litt problemer med å finne grensene til U og V