Side 1 av 1

Angående vektor kalkulus

InnleggSkrevet: 22/05-2020 10:59
Trrn13P
Dette er fra Vector Calculus - Springer eksempel 7.6. L er en 2x2 rotasjonsmatrise og u er en vektor. Siden u er en vektor er [tex]u^{'}_i=L_{ik}u_k[/tex]. Vi får at en partiell derivasjon på u' er [tex]\frac{\partial u_i^{'}}{\partial x_j^{'}}=L_{ik}\frac{\partial u_k}{\partial x_j^{'}}=L_{ik}\frac{\partial u_k}{\partial x_l}\frac{\partial x_l}{\partial x_j^{'}}=L_{ik}L_{jl}\frac{\partial u_k}{\partial x_l}[/tex]. Skjønner ikke hvorfor [tex]\frac{\partial x_l}{\partial x^{'}_j}=L_{jl}[/tex].