Side 1 av 1

Median

InnleggSkrevet: 01/11-2019 14:49
Ovemat
I et konfidens- eller prediksjonsintervall vil medianen (M), dvs. den mest sannsynlige verdien, være kvadratroten av produktet av nedre grense (N) og øvre grense (Ø). Da vil N og Ø være like sannsynlige. Dette får jeg imidlertid ikke til å stemme med en Gauss-kurve, der medianen ligger midt mellom to like sannsynlige verdien. Kan noen si hva jeg har misforstått?

Re: Median

InnleggSkrevet: 01/11-2019 16:49
josi
En median er en egenskap ved en sannsynlighetsfordeling. Konfidensintervaller har ikke medianer. Medianen er følgelig ikke "kvadratroten av produktet av nedre grense (N) og øvre grense (Ø)" som du skriver. Medianen i en Gauss-kurve ligger heller ikke " midt mellom to like sannsynlige verdier" som du også skriver. Det er i tillegg slik at i kontinuerlige sannsynlighetsfordelingeer er det bare intervaller som tilskrives sannsynligheter.