Side 1 av 1

Spørsmål angående tangens

InnleggSkrevet: 06/05-2020 15:50
9+10=21
Hei, på vedlagt fil er jeg usikker på hvordan side AE (til høyre i figuren) er lik tan v. Hva er det som gjør at AE = BD/OD ?

Re: Spørsmål angående tangens

InnleggSkrevet: 06/05-2020 15:56
SveinR
Som du sier så er $\tan v = \frac{BD}{OD}$. Men i tillegg er $\tan v = \frac{AE}{OA}$ hvis vi bruker den store trekanten, som også er rettvinklet (antar jeg, det fremgår ikke klart av figuren).

Og dermed er $\tan v = \frac{AE}{OA} = \frac{AE}{1} = AE$.

Re: Spørsmål angående tangens

InnleggSkrevet: 06/05-2020 15:58
josi
OA er radien i en sirkel med radius 1. Da blir tangens til < AOE = v
$\frac{AE}{OA} = \frac{AE}{1} = AE$

Re: Spørsmål angående tangens

InnleggSkrevet: 06/05-2020 16:03
9+10=21
Selvfølgelig, det burde jeg ha sett! Takk for begge svar :)