Side 1 av 1

S1 - Må man bruke regresjonsanalyse?

InnleggSkrevet: 05/05-2020 13:44
toffeldyr
Hei! Jeg holder på med eksamensoppgaver som forberedelse til eksamen i S1 snart.
Jeg lurer på om man er nødt til å bruke regresjonsverktøyet på Gegeobra når vi får en oppgave som dette:

En liste over x- og y-verdier, "bruk regresjon til å lage (feks) et tredjegradspolynom som beskriver ...".
Her har jeg pleid å sette inn x-og y-verdier i regneark på Geogebra, markere dem og velge "Lag liste". Jeg går så over til inntastningsfeltet hvor jeg bruker kommandoen "RegPoly,l1,3". Dette er jeg vandt med fra videregående for 2 år siden.

I begge løsningsforslagene jeg har sett på bruker de verktøyet "Regresjonsanalyse". Har dette noe å si for poenguttelling - om jeg bruker metoden som beskrevet eller regresjonsanalyse?

På forhånd takk! :D

Re: S1 - Må man bruke regresjonsanalyse?

InnleggSkrevet: 05/05-2020 14:07
SveinR
Det er helt greit å bruke metoden du nevner her - og det er regresjonsanalyse du gjør, bare at du bruker regresjonskommandoen istedet for regresjonsverktøyet. Men sørg for at du kort forklarer hvilken kommando du har brukt.

Grunnen til at løsningsforslagene stort sett benytter regresjonsverktøyet er at det for mange oppleves enklere enn å bruke kommandoene. Men det er helt valgfritt!