Side 1 av 1

Fullstendige kvadrater

InnleggSkrevet: 04/05-2020 16:45
GDF
Hei!
Kan man bruke abc-formelen i stedet for metoden for fullstendige kvadrater?
Takk på forhand for alle svar!

Re: Fullstendige kvadrater

InnleggSkrevet: 04/05-2020 16:48
SveinR
For å løse en andregradslikning, tenker du på? Ja, du kan bruke den metoden du ønsker, med mindre du spesifikt bes om å bruke en spesiell fremgangsmåte. Men det blir man sjelden bedt om.

(abc-formelen er forøvrig utledet fra metoden med fullstendige kvadrater, på den generelle likningen $ax^2 + bx + c = 0$)