Side 1 av 1

Beregne fordeling for å oppnå ønsket avkastning

InnleggSkrevet: 15/02-2017 12:13
roaldross
Hei.

Enkelt spørsmål for noen her håper jeg (fra en finansbok).

To aksjer (A og B) har følgende estimert avkastning:
AKSJE A - 7%
AKSJE B - 16%

Spørsmålet er hvor mye må vi investere i AKSJE B for å oppnå en totalavkastning på 15% (vi skal altså investere en andel i begge aksjene).

Jeg er svært interessert i hvordan utregningen er (og om det eventuelt er en formel for dette).

Re: Beregne fordeling for å oppnå ønsket avkastning

InnleggSkrevet: 15/02-2017 13:02
madfro
Hei,


La oss si at vi invisterer en andel[tex]X[/tex] i aksje B, og dermed en andel [tex](1-X)[/tex] i aksje A.
Den totale avkastningen kan da settes opp slik

[tex]T = 1.07(1-X) + 1.16X[/tex]

Videre kan du løse denne likningen for ønsket avkasting, altså løs T = 1.15 mhp X.