Side 1 av 1

Likningar med parentesar 3

InnleggSkrevet: 27/09-2019 20:26
Egiljang
Hei

Eg treng hjelp til ei oppgåve der eg ikkje får svaret mitt til å stemma med fasiten. Oppgåvar har eg forsøkt å løysa nokre gongar etter å repetert reknereglar her og i læreboka.

Oppgåvetekste lyder slik: Løys likninga. Hugs parentes rundt teljar ved den samanhengande brøkstreken.

Oppgåva lyder slik: [tex]-\left ( x-\frac{1}{3} \right )=5-\frac{x-3}{2}[/tex]

Fasit gir svaret: [tex]-\frac{37}{3}[/tex]

Her er var det uvant å sjå løysingar med eit forteikn for seg sjølv framfor parentesen, og eg fekk først svaret [tex]-\frac{37}{9}[/tex]
No har eg forsøkt å rekna det på nytt mht til reknereglar og forteiknreglar, og lurar på om nokon kan gi tilbakemelding på at
reknininga er rett rekna mtp forteikn? Utrekninga ligg vedlagt.

Re: Likningar med parentesar 3

InnleggSkrevet: 27/09-2019 20:44
Aleks855
I linje to, venstre side, har du en fortegnsfeil, men det ser ut som du har retta den opp i linje 3. Da er det vel mer en typo enn noe annet.

I linje 3, på venstre side, kan man pirke litt på måten du har skrevet $6 \cdot - x$. Generelt sett er det greit å sette negative ledd i en parentes, slik at det er tydeligere at minustegnet er et fortegn og ikke en operator. Altså $6\cdot (-x)$ eller bare $6(-x)$. Dette betyr ikke mye i det store bildet, men jo lettere det er for sensor å lese utregninga, jo mer velvilje legger de i poengutdelinga.

En ting jeg liker å gjøre når jeg skal skrive en linje-for-linje utregning som dette, som er ment for noen andre å lese, er å lage en marg på høyre side, der jeg skriver hva jeg tenker å gjøre i neste steg. Igjen, det gjør ikke utregninga mer riktig eller feil, men leselighet gjør sensors jobb mye lettere. Og det kan også være greit hvis du skriver noe du selv trenger å lese senere.i

Eksempel:

Bilde

Ellers ser det fint ut.

Re: Likningar med parentesar 3

InnleggSkrevet: 29/09-2019 11:18
Egiljang
Aleks855 skrev:I linje to, venstre side, har du en fortegnsfeil, men det ser ut som du har retta den opp i linje 3. Da er det vel mer en typo enn noe annet.

I linje 3, på venstre side, kan man pirke litt på måten du har skrevet $6 \cdot - x$. Generelt sett er det greit å sette negative ledd i en parentes, slik at det er tydeligere at minustegnet er et fortegn og ikke en operator. Altså $6\cdot (-x)$ eller bare $6(-x)$. Dette betyr ikke mye i det store bildet, men jo lettere det er for sensor å lese utregninga, jo mer velvilje legger de i poengutdelinga.

En ting jeg liker å gjøre når jeg skal skrive en linje-for-linje utregning som dette, som er ment for noen andre å lese, er å lage en marg på høyre side, der jeg skriver hva jeg tenker å gjøre i neste steg. Igjen, det gjør ikke utregninga mer riktig eller feil, men leselighet gjør sensors jobb mye lettere. Og det kan også være greit hvis du skriver noe du selv trenger å lese senere.i

Eksempel:

Bilde

Ellers ser det fint ut.Hei :D

Tusen takk for tilbakemeldinga Aleks855.
Eg ser fordelen med å skilja mellom operator og forteikn.
Marg på høgre side med tankereferat verka lurt mht sensor og eigen repitisjon. :idea: