Side 1 av 1

Begrep

InnleggSkrevet: 23/05-2019 18:02
gjest12
er sats,læresetning og teorem alle av samme betydning eller skiller læresetning seg fra dem?

Re: Begrep

InnleggSkrevet: 23/05-2019 21:52
Aleks855
Det er veldig små forskjeller.

Uten at jeg skal copy/paste definisjoner, så er det greit å lese dem selv:

https://snl.no/sats_-_matematikk

https://snl.no/l%C3%A6resetning

https://snl.no/teorem

Alle tre definisjonene deler den egenskapen at det som hevdes er underlagt et bevis, i motsetning til et aksiom som godtas som "selvinnlysende" og trenger ikke bevises.

Re: Begrep

InnleggSkrevet: 23/05-2019 23:01
gjest12
"pytagoras regelen" regnes da som æresetning, theorem og aksionom?

Re: Begrep

InnleggSkrevet: 23/05-2019 23:02
gjest12
gjest12 skrev:"pytagoras regelen" regnes da som æresetning, theorem og aksionom?


skal stå læresetning

Re: Begrep

InnleggSkrevet: 24/05-2019 08:14
tobiaskf
gjest12 skrev:"pytagoras regelen" regnes da som æresetning, theorem og aksionom?


Pytagoras er en læresetning, men kan likså godt kalles et teorem. I Norge kaller vi den "pytagoras læresetning", men i engelsk-talende land kalles den "pythagoras theorem". Forskjellene er veldig snever.