Side 1 av 1

Sannsynlighets prøve imorgen, trenger hjelp

InnleggSkrevet: 16/02-2017 22:13
tuva.thorg
På en skole er det 120 elever i andre klasse. En dag har 60 elever hatt mattematikk og 45 engelsk, mens 35 elever har ikke hatt noen av fagene.

a) Lag en oversikt, for eksempel et venndiagram, for og illustrere dette.

Jeg vet det er to sirkler som går inn i hverandre og at under matte i den ene sirkelen skal det stå 60 og i den andre sirkelen under engelsk skal det stå 45, men hvor skal 35 plasseres og er det noe jeg mangler?

b) Hva er sannsynligheten for at en elev har begge fagene denne dagen?

Takk på forhond:))

Re: Sannsynlighets prøve imorgen, trenger hjelp

InnleggSkrevet: 16/02-2017 23:03
Janhaa
tuva.thorg skrev:På en skole er det 120 elever i andre klasse. En dag har 60 elever hatt mattematikk og 45 engelsk, mens 35 elever har ikke hatt noen av fagene.
a) Lag en oversikt, for eksempel et venndiagram, for og illustrere dette.
Jeg vet det er to sirkler som går inn i hverandre og at under matte i den ene sirkelen skal det stå 60 og i den andre sirkelen under engelsk skal det stå 45, men hvor skal 35 plasseres og er det noe jeg mangler?
b) Hva er sannsynligheten for at en elev har begge fagene denne dagen?
Takk på forhond:))

x: eleven har begge fagene:

[tex](60-x) + x + (45-x) + 35 = 120[/tex]
[tex]):[/tex]
[tex]x=20[/tex]
altså:
[tex]P=20/120=1/6[/tex]