Søket gav 83 treff

av Mattebruker
19/09-2021 12:22
Forum: Matematikk i andre fag
Emne: Nettoreaksjonsligning og Bruttoreaksjonsligning
Svar: 5
Visninger: 177

Re: Nettoreaksjonsligning og Bruttoreaksjonsligning

Kommentar til redoks. ved Kay og Janhaa : Kan også avgjere reaksjonsvegen ut frå ei kvalitativ vurdering. Veit at sølv( Ag ) er eit edlare metall enn kopar( Cu ), dvs. sølv held seg betre i metallform enn kopar. Sølv i ioneform( Ag ^{+} ) er såleis eit sterkare oks.middel ( ein betre elektronaksepto...
av Mattebruker
13/09-2021 10:09
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: S1 - Likninger - Tekstoppgave
Svar: 7
Visninger: 350

Re: S1 - Likninger - Tekstoppgave

Likninga har løysinga x = [tex]\frac{10}{3}[/tex] = [tex]\frac{9 + 1}{3}[/tex] = [tex]\frac{9}{3}[/tex] + [tex]\frac{1}{3}[/tex] = 3 + [tex]\frac{1}{3}[/tex]

[tex]\frac{1}{3}[/tex] h [tex]\rightarrow[/tex] [tex]\frac{1}{3}[/tex] [tex]\cdot[/tex] 60 min = 20 min

Svar: Siri har skrive like mange dokument som Markus 3 timar og 20 minutt etter at ho kom på jobb.
av Mattebruker
12/09-2021 22:40
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: S1 - Likninger - Tekstoppgave
Svar: 7
Visninger: 350

Re: S1 - Likninger - Tekstoppgave

Status x timar etter at Siri har møtt på jobb

Markus: 5[tex]\cdot[/tex]( x+ 2 ) dokument

Siri: 8 x dokument

Siri har skrive like mange dokument som Markus når

8[tex]\cdot[/tex]x = 5 ( x + 2 )

Løyse likninga ovanfor , og du har svaret.
av Mattebruker
12/09-2021 11:54
Forum: Åpent Forum - for diskusjon
Emne: Ny lay-out
Svar: 21
Visninger: 1303

Re: Ny lay-out

Takk ! No blir det igjen interessant å poste innlegg og kommunisere med andre brukarar av dette forumet.
av Mattebruker
06/09-2021 22:29
Forum: Matematikk i andre fag
Emne: Ergo fysikk 1.118 | Trenger tips! Takk
Svar: 2
Visninger: 183

Re: Ergo fysikk 1.118 | Trenger tips! Takk

a) Finn tilbakelagd strekning ( s ) Tips : Vel vogntoget( V ) som referansesystem( observasjonspost ). 1. etappe: Fronten på P passerer bakenden på V når P har tilbakelagd strekninga s1 = 50 m 2. etappe: Fronten på P passerer passerer fronten på V når P har tilbakelagd strekninga s2 = 20 m ( lengda ...
av Mattebruker
05/09-2021 17:01
Forum: Høyskole og universitet
Emne: Umulig oppgave om optimalisering av areal med andregradsfunksjon
Svar: 1
Visninger: 171

Re: Umulig oppgave om optimalisering av areal med andregradsfunksjon

Delvis løysing:

Sett langsida av gjerde lik x meter

Langside minus innhuk: ( x - 4 ) meter

Kortsida: ( 20 - x - ( x - 4 ) ) meter = ( 24 - 2x ) meter

Arealet A( x ) = l * b = x( 24 - 2x ) = - 2x^2 + 24x

Maksimalpunktet x( maks ) = -b / 2a = -24/( 2 * ( -2 ) ) = -24/(- 4 ) = 6
av Mattebruker
03/09-2021 19:56
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Nte røtter
Svar: 5
Visninger: 263

Re: Nte røtter

a) 2^4/6 = ( 2 * 2 * 2 * 2 )/( 2 * 3 ) = ( stryk felles faktor( 2 ) i teljar og nemnar ) = 2 * 2 * 2 /3 = 2^3 /3

b) 25^ ( 2/4 ) ( hugs at 2/4 = 1/2 ) = 25^ (1/2 ) ( pr. def. ) = kvadratrot( 25 ) = 5
av Mattebruker
25/08-2021 09:09
Forum: Høyskole og universitet
Emne: noen som vet svaret?
Svar: 1
Visninger: 258

Re: noen som vet svaret?

G ( betongdekke ) = V * densitet = 10 * 5 * 0. 2 m^3 * 24000 N/m^3 = 240000 N G( nyttelast ) = A * G/m^2 = 10 * 5 m^2 * 15000 N/m^2 = 750 000 N Samla tyngde G( total ) = 240 kN + 750 kN = 990 kN Kraft( F ) per søyle = 990 kN /6 = 165 kN Finn areal( tverrsnitt ) A F = trykk ( p ) * areal ( A ) implis...
av Mattebruker
24/08-2021 09:24
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Matte med litt fysikk
Svar: 1
Visninger: 210

Re: Matte med litt fysikk

Løysing: Anita brukar x sekund på å ta igjen Arne Tilbakelagd veg ( Arne ) : s1 = 1/2 * 0.8 * ( x + 6 )^2 ( Veglikn. konst. aks: tida t = x + 6 ) Tilbakelagd veg ( Anita ): s2 = 1/2 * 1.8 * x^2 Anita har nådd igjen Arne når s2 = s1 impliserer x = -2.4 (uinteressant ) eller x = 12 Svar : Anita brukar...
av Mattebruker
21/08-2021 12:14
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: standard form
Svar: 2
Visninger: 314

Re: standard form

Hint: 10^15 + 10^16 = 1 * 10^15 + 10 * 10^15 = (1 + 10 ) * 10^15 = 11 * 10 ^15

(10^15 + 10^16 ) : 2000 = 11 * 10 ^15 /(2 * 10^3 ) = 11/2 * 10^ ( 15 - 3 ) = ????????????????
av Mattebruker
20/08-2021 17:29
Forum: Åpent Forum - for diskusjon
Emne: Matte problem! Pytagorassetningen.
Svar: 2
Visninger: 182

Re: Matte problem! Pytagorassetningen.

Svømte x meter ut frå strandkanten og deretter 3x meter parallelt med strandkanten.

Finn x

Løysing: Pytagoras gir

x^2 + (3x)^2 = 316^2

impliserer

x = ?????????????????
av Mattebruker
01/08-2021 20:58
Forum: Åpent Forum - for diskusjon
Emne: Ny lay-out
Svar: 21
Visninger: 1303

Ny lay-out

Helsar " ny lay-out " velkomen , men saknar tex-editor i det gamle systemet !
av Mattebruker
04/07-2021 16:57
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Eksamen 1T LK20 fagfornyelsen
Svar: 15
Visninger: 7374

Re: Eksamen 1T LK20 fagfornyelsen

Problem : Kven er størst , \frac{m}{n} eller \frac{m + 2}{n + 2} , gitt n > m \wedge m , n \in N ? Kan lett vise at \frac{m}{n} - \frac{m + 2}{n + 2} = \frac{2( m - n )}{n(n + 2)} < 0 då ( m - n ) < 0 ( jamfør premiss ) \Leftrightarrow \frac{m}{n} < \frac{m + 2}{n + 2}
av Mattebruker
13/06-2021 11:47
Forum: Høyskole og universitet
Emne: Hvor stort arbeid trengs?
Svar: 2
Visninger: 1569

Re: Hvor stort arbeid trengs?

Interessant oppgave ! Presenterer her ein oppfølgar som ligg i " same gate " : Ei halvsirkelforma , plan luke med diameter d = 2 r er nedsøkkt i vatn. Diameteren ligg i vassyta og lukeplanet står vinkelrett på vassyta. Finn dei samla trykkreftene( vinkelrett lukeplanet ) som verkar på kvar...
av Mattebruker
03/06-2021 10:43
Forum: Åpent Forum - for diskusjon
Emne: Har pugget matematikk
Svar: 3
Visninger: 1128

Re: Har pugget matematikk

Pugg betyr eigentleg at vi brukar ei ferdig oppskrift( algoritme) for å løyse eit problem. Som eit første steg er denne metoden viktig for å vinne innsikt og djupare forståing i ei matematisk problemstilling.