Søket gav 152 treff

av jos
14/09-2021 11:52
Forum: Høyskole og universitet
Emne: Bedriftsøkonomisk analyse
Svar: 1
Visninger: 113

Re: Bedriftsøkonomisk analyse

En klar og grei innføring i begrepene lineær versus saldoavskriving, restverdi og beregning av de ulike størrelser finner du her: https://www.enkeleksamen.no/avskrivninger/
av jos
13/09-2021 20:36
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: S1 - Likninger - Tekstoppgave
Svar: 7
Visninger: 350

Re: S1 - Likninger - Tekstoppgave

Antall elever = x, Antall grupper på 3: $\frac{x}{3}$.

Hver gruppe produserer 9 bilder $= \frac{x}{3} * 9 = 585$

$3x = 585 => x = \frac{585}{3}= 195$.
av jos
12/09-2021 20:37
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: S1 - Likninger - Tekstoppgave
Svar: 7
Visninger: 350

Re: S1 - Likninger - Tekstoppgave

Skal ikke svaret være 3 timer, 20 min.?
av jos
11/09-2021 14:49
Forum: Høyskole og universitet
Emne: Stokastiske variabler: varians
Svar: 2
Visninger: 115

Re: Stokastiske variabler: varians

I formelen for variansen har du allerede regnet ut forventningen, $\mu_x = 2.36$ av ukentlig produksjon for produkt B. Variansen angir det forventede kvadrerte avvik fra forventningen. Den stokastiske varaiabelen Y beskriver hvor mange maskiner av type B som produseres ukentlig. Av tabellen går det ...
av jos
07/08-2021 12:35
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Kvadratrøtter
Svar: 1
Visninger: 1038

Re: Kvadratrøtter

Når det står et likhetstegn mellom to uttrykk, kan du alltid "gå begge veier".
av jos
19/07-2021 14:05
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Trigonomentri!
Svar: 8
Visninger: 2370

Re: Trigonomentri!

Går ut fra at A står for toppen av masten. Da får vi:

$tanAPQ = \frac{h + 40}{PQ}$

$tanBPQ = \frac{h}{PQ}$

$\frac{tanAPQ}{tanBPQ} = \frac{tan12.6^0}{tan11.7^0} = \frac{\frac{h + 40}{PQ}}{\frac{h}{PQ}} = \frac{h + 40}{h}$
av jos
26/06-2021 13:58
Forum: Kveldens integral og andre nøtter
Emne: Sannsynlighet for å fullføre fotballkortsamlinga
Svar: 2
Visninger: 1506

Re: Sannsynlighet for å fullføre fotballkortsamlinga

Følgende løsning er basert på et eksempel i Erling Sverdrups lærebok Lov og tilfeldighet fra 1963. Det er altså 160 + 1 + 20 + 15 = 196 ulike kort som vi kan nummerere fra 1 til 196. Alle kortene antas forekomme like hyppig i bunkene på 25, og det antas være så mange av dem at antall kjøpte kort ikk...
av jos
07/06-2021 14:15
Forum: Høyskole og universitet
Emne: Normalfordeling
Svar: 4
Visninger: 951

Re: Normalfordeling

Vi undersøker gjennomsnittsfarten til 100 biler. Regn ut sannsynligheten for at gjennomsnittsfarten til disse bilene blir over 88,67 km/t. Hvis du har funnet ut av dette spørsmålet, finner du også ut av det siste spørsmålet. Den eneste forskjellen er at man nå skal finne sannsynligheten for at gjen...
av jos
06/06-2021 15:33
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Likningssett
Svar: 5
Visninger: 1795

Re: Likningssett

Du kan f.eks. uttrykke z i den første likningen ved hjelp av x og y. Da får du at
$z = 71 - 0.4x - 1.5y$

Sett så inn dette uttykket for $z$ i likning II og III.

Da får du to likninger med de to ukjente $x$ og $y$
av jos
06/06-2021 13:21
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Likningssett
Svar: 5
Visninger: 1795

Re: Likningssett

Oppsettet ser riktig ut, så da er det vel snakk feil i løsningen av likningene.
av jos
06/06-2021 12:44
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Likningssett
Svar: 5
Visninger: 1795

Re: Likningssett

La prisen pr kg kiwi være $x$, prisen pr kg appelsiner være $y$ og prisen pr kg epler være $z$. Nanna, Carmine og Gustav møter de samme prisene. Informasjonen som gis om hvor mye Nanna betaler til sammen og hvor mye hun kjøper av de ulike fruktene gir opphav til den første likningen. Samme type info...
av jos
04/06-2021 17:41
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Vektorregning
Svar: 3
Visninger: 1689

Re: Vektorregning

Det står ikke noe i spørsmål a) om hvor mange elever som skal delta i matematikkonkurransen, men ut fra informasjonen i spørsmål b) går jeg ut fra at det dreier seg om 2 + 3 = 5 elever. 5 elever fra en klasse på 25 kan velges ut på $ \binom{25}{5} = 53130\,$ måter. Hvis utvalget skal bestå av 3 jent...
av jos
25/05-2021 15:54
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Matematikk S2
Svar: 9
Visninger: 1939

Re: Matematikk S2

Man kan også komme frem til samme resultat ut fra følgende betraktning: La $L_0$ våre det opprinnelige lånebeløpet, $t$ terminbeløpet, $k = 1 + \frac{1}{100}$ vekstfaktoren og $L_n$ lånebeløpet etter n_te innbetaling. $L_1 = L_0 * k - t$ $L_2 = L_1 * k - t = L_0 * k^2 - k * t - t$ $L_3 = L_2 * k - t...
av jos
25/05-2021 12:46
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Matematikk S2
Svar: 9
Visninger: 1939

Re: Matematikk S2

Du har rett. Jeg gjorde en feil i utregningen av terminbeløpene. Terminbeløpet skal være som du og fasiten sier: kr 41840, når lånet løper over 20 år. Hvis man da setter inn dette beløpet i formelen for restlånet, får man: Restlån $\, = \frac{41840}{1.055} +\frac{41840}{1.055^2} +\,\cdot\,\cdot\,+\,...
av jos
25/05-2021 02:54
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Matematikk S2
Svar: 9
Visninger: 1939

Re: Matematikk S2

Hei igjen! Rett etter den 15. betalingen ville det være 5 nedbetalinger igjen. Da må restlånet i banken være lik nåverdien av disse 5 nedbetalingene. Gitt at 20 års nedbetaling var valgt, ville det faste terminbeløpet være kr 39658. (Her tror jeg du har gjort en regnefeil under a). Restlån = $\frac{...